KONTAKTY

Radlická 112/22, 150 00 Praha 5 / rádi se Vám budeme věnovat
+420 273 139 531
+420 736 623 123
jptech@jptech.cz

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Protipovodňová opatření mají za úkol zmírnit nebo úplně odstranit riziko škod v případě povodní a přívalových dešťů. Jde především o plášťová ochrana oken, dveří, vjezdů do budov, garáží apod.

Lokálním rozlivům vody snadno zabrání protipovodňová ochrana, jako například zvýšení kapacity koryt toků, případně vybudování ochranné hráze.

Protipovodňová opatření se vyznačují snadnou manipulací, mají nízkou hmotnost a přitom vysokou tlakovou odolnost. Každá montáž protipovodňové ochrany je samostatně posouzena podle dynamického, statického a hydrostatického namáhání. Konstrukce jsou většinou navrhovány na míru.

Naše práce je rychlá, spolehlivá a bezpečná.

Specifikace protipovodňových opatření

 • Rozměr základní desky 1000 mm x 1000 mm.
 • Možno svařovat až do 3500 mm x 1500 mm (nutnost zachování poměru stran cca 3:1).
 • Nízká hmotnost 1000 x 1000 mm váží 24 kg bez ocelové nebo hliníkové konstrukce.
 • Konstrukce na při kotvení bez úpravy fasády váží cca 15 – 25 kg/m2 ocel, 5-10kg/m2 hliník.
 • Desky jsou vyráběny integrálně strukturovaným vstřikováním polypropylenu nebo polyetylenu do základní formy.
 • Používané plastové desky mají atest na pevnost, atest na výluh tzn., že je lze použít pro vodárenská zařízení.
 • Konstrukce větší než 3×1 m se už skládají z více desek. Zatím největší funkční stěna 3,6 x 3,2 m byla složená z 3 desek a montáž zabrala cca 20-25 minut.
 • Instalace desek do předem namontovaných rámů na fasádu montáž cca 30 sekund dle zručnosti obsluhy.
 • Každá konstrukce je samostatně vyhodnocena dle dynamického, statického a hydrostatického namáhání a konstrukce je navržena na míru.
 • Tloušťka desek je 70 mm nebo 100 mm dle výšky hladiny při povodni.
 • Používané těsnící prvky jsou atestované na UV záření chemické a ropné látky s dlouhou životností a mechanickou odolností.

Dále nabízíme realizaci komerčních a průmyslových staveb, rekonstrukcí komerčních prostor, rekonstrukcí interiérů, rekonstrukcí bytových domů, rekonstrukcí bytů, zateplení fasády, reklamní označení budov, lešenářskými službami, fasádní lešení, rámové lešení RUX, protipovodňovou ochranu, ochranné zemní hráze.

Máte zájem o naše služby?